Hi! I am no longer writing this blog. My new Finnish blog can be found at WWW.JOSEPHINESUOTMAA.COM, welcome!

Hei! Olen lopettanut bloggaamisen täällä. Uusi blogi löytyy osoitteesta WWW.JOSEPHINESUOTMAA.COM, tervetuloa mukaan seuraamaan!


Thursday, January 8, 2015

resolutions for the year 2015

Hi guys and Happy New Year!

Every year I've made a few New Year's resolutions and every year I've succeeded more or less in keeping them as well. This year is no exception, and ever since the year changed I decided to make a few resolutions for the starting year. I don't want to put too much pressure on myself regarding resolutions, so I tried to come up with something realistic and (hopefully) easy to keep. Let's see how it goes!

Hei kaikki ja Hyvää Uutta Vuotta!

Olen joka vuosi tehnyt muutaman uuden vuoden lupauksen ja joka vuosi olen myös onnistunut enemmän tai vähemmän niiden pitämisessäkin. Tämä vuosi ei ole poikkeus, ja vuoden vaihduttua päätin taas tehdä muutaman lupauksen tulevaa vuotta varten. En halua luoda liikaa paineita itselleni lupauksiin liittyen, joten koitin keksiä sellaisia lupauksia jotka olisivat joten kuten realistisia ja (toivon mukaan) helposti pidettäviä. Saa nähdä miten käy!

kuva 1 (2) 

My first resolution that I immediately came up with when we were out looking at fireworks was to drink less - I've been a real party girl since 9th grade or so and I must say that I have an excellent tolerance for alcohol to be a girl this size. However, I went a little too far with my drinking last month at a pre-Christmas party and with all honesty I can say that I haven't been able to handle liquor the same way after that incident - even on the cruise I went after Christmas and on New Year's Eve I couldn't drink much before already feeling nauseous. My friends probably think this is some kind of a miracle, I'm just hoping that my liver will eventually recover!

Ensimmäinen lupaus minkä keksin heti vuoden vaihduttua ilotulituksia katsellessa oli että juon vähemmän - olen ollut oikea bilehile jo 9. luokalta asti, ja täytyy myöntää että mulla on suorastaan erinomainen viinapää tämänkokoiseksi tytöksi. Viime vuoden pikkujouluissa meni kuitenkin lujempaa kuin koskaan ennen, ja voin kaikessa rehellisyydessä sanoa ettei alkoholi ole maistunut enää samalla tavalla kyseisen tapahtuman jälkeen - jopa Joulun jälkeen käyty risteily ja uuden vuoden aatto meni lähinnä tissutellen, sillä aloin heti voida pahoin alkoholin mausta. Ystäväni ovat varmaan sitä mieltä että tässä on tapahtunut jokin suuri ihme, itse lähinnä toivon että maksani selviää tästä vielä joku päivä!

kuva 2 (2) 

My second resolution is to save money - I am a real spendthrift and a true shopaholic, but I really want to go abroad this year before possibly heading to schools next fall (!!), so I need to start save up and make a final decision on when and where to travel. I'm going to put as much as I can from all of my salaries to my savings account (possibly even 50% each month), and I also decided to save all the tips I get from work to a tiny glass jar that I can observate and actually see the money building up - that should be the best motivation to save even more.

Toinen lupaukseni on säästää rahaa - olen oikea tuhluri ja aito shopaholic, mutta haluan ihan tosissaan lähteä johonkin reissuun vielä ennen koulun aloittamista mahdollisesti jo ensi syksynä (!!), joten tässä täytyy alkaa säästää rahaa ja päättää milloin ja minne matkustaa. Lupaan pistää niin paljon kuin pystyn kaikista palkoistani säästötililleni (mahdollisesti jopa 50% joka kuukausi), ja päätin myös että pistän kaikki töistä saamani tipit johonkin pieneen lasipurkkiin jotta pystyn seuraamaan rahapinon kasvamista - se jos jokin pitäisi motivoida säästämään vielä enemmän.

kuva 3 

My third resolution is to take better care of myself and my body - I decided to quit my gym last year since I didn't really have the time or motivation to go there, but I might start out somewhere else again. I will also try to eat more healthily - working at a restaurant can be tough since all the foods are so rich in flavor and texture (and calories...), but I always try to find the healthier options. Last year I stopped ordering french fries and other deep fried food and I order pasta only once a week anymore. I also started a one-week detox this week, and so far it's been going pretty great!

I also want to take better care of my mental health - maintaining a physical balance doesn't help unless your mind is balanced as well. I'm considering starting a diary or doing some other mental exercises to get things  out of my head and keep myself focused on what's important in life. I was also thinking about trying meditation, since I get stressed super easily and it might help me to be more calm. Does anyone have any tips?

Kolmas lupaukseni on pitää parempaa huolta itsestäni ja vartalostani - päätin viime vuonna lopettaa salijäsenyyteni, sillä aika ja motivaatio tuntui kovasti puuttuvan mutta voi olla että aloitan sen uudestaan jollain toisella salilla. Aion myös yrittää syödä terveellisemmin - ravintolassa työskentely on joskus vaikeaa kun ympärillä on niin paljon ruokia täynnä makua (ja kaloreita...), mutta koitan aina yrittää löytää vähän terveellisempiä vaihtoehtoja. Lopetin jo viime vuonna ranskalaisten ja muiden uppopaistettujen ruokien tilaamisen, ja tilaan nykyään pastaa vain kerran viikossa. Aloitin myös tällä viikolla viikon kestävän detoxin ja se on mennyt aika hyvin!

Haluaisin myös pitää parempaa huolta henkisestä terveydestäni - fyysisen tasapainon ylläpito on turhaa, jos henkinen puoli ei ole myös kunnossa. Olen harkinnut päiväkirjan aloittamista tai muita terapeuttisia tapoja saada turhat ajatukset pois mielestä jotta pystyisin keskittymään paremmin oikeasti tärkeisiin asioihin. Ajattelin myös kokeilla meditaatiota, sillä stressaannun todella helposti ja se saattaisi auttaa minua myös pysymään rauhallisempana. Onko kenelläkään mitään vinkkejä?


I made two more resolutions that I'm not going to write about since they have to do with my private life, but all my friends should know what I mean by these two.

Those are my resolutions for this year! Does anyone have the same/similar resolutions?

Tein myös kaksi muuta lupausta mitkä en aio tänne kirjoittaa sillä ne koskevat yksityiselämääni, mutta kaikkien ystävieni pitäisi tietää mitkä kaksi ovat kyseessä.

Siinäpä tämän vuoden lupaukseni! Onko kenelläkään samoja/samankaltaisia lupauksia?

No comments:

Post a Comment